Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Geachte relatie,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG legt aan u de verplichting op om een overeenkomst te sluiten met alle partijen welke namens u persoonsgegevens verwerken.

Administratie Belasting en Advieskantoor Nieboer verwerkt namens u persoonsgegevens. Daarom bent u met ingang van 25 mei 2018 wettelijk verplicht om met ons een verwerkersovereenkomst te sluiten. Om u hierbij van dienst te zijn, hebben wij een verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. In deze verwerkersovereenkomst spreken wij met u af hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Softwareleveranciers
Als accountantskantoor werken wij veel samen met derde partijen, waaronder softwareleveranciers. Omdat wij de manier waarop uw persoonsgegevens in deze softwarepakketten worden vastgelegd,
zo goed mogelijk willen waarborgen, zijn wij momenteel bezig om met al deze partijen
(sub-)verwerkersovereenkomsten te sluiten. Wij kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens alleen optimaal waarborgen, als wij al onze (sub-)verwerkers de passende verplichtingen betreffende de beveiliging van persoonsgegevens hebben opgelegd.

Verwerkersovereenkomst
Binnenkort krijgt u van ons een mail met daarin de verwerkersovereenkomst. Daarnaast worden, mede naar aanleiding van deze wetgeving, onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden aangepast. U ontvangt bij de hiervoor beschreven e-mail ook een afschrift van onze aangepaste Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Namens Administratie Belasting en Advieskantoor Nieboer zal de heer J.L. Nieboer zich verder buigen over de AVG. Voor vragen over de overeenkomst of over de AVG zijn wij te bereiken via de contactgegevens:
Kantoor: 0599-850077,
Mobiel: 06-52393215 of
E-mailadres: info@nieboeradvies.nl

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

J.L. Nieboer
Directeur.

Administratie Belasting en Advieskantoor Nieboer
Drentse Poort 18,
9521 JA Nieuw Buinen

Hieronder een PDF bestand van de AVG verklaring welke u desgewenst kunt downloaden.
AVG Nieboer Advies versie 01