disclaimer

Nieboer Advies zal deze website naar vermogen zo actueel mogelijk houden. Informatie kan echter na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist zijn en/of niet tijdig vervangen. Nieboer Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie van deze website. 
Nieboer Advies heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld, maar garandeert niet zonder meer de correctheid van de informatie. Wanneer Nieboer Advies of bezoekers van de site fouten of onvolledigheden constateren en Nieboer Advies daarvan op de hoogte stellen, wordt overgaan tot correctie of aanvulling. 
Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en overige items op deze site vallen onder het auteursrecht van Nieboer Advies. KopiĆ«ren en/of aanpassen ervan is niet toegestaan. Mocht u toch gebruik willen maken van materiaal van deze website, kan dat enkel en alleen na het verkrijgen van schriftelijke toestemming door genoemde partijen. Uiteraard mag u informatie van deze website downloaden en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik. Wanneer u zich registreert op deze site of contact zoekt via de site, bijvoorbeeld het IPP in te vullen of een email te sturen, kan het zijn dat wij u vragen een paar gegevens in te vullen. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven (met uitzondering van een verplichting vanuit een overheidsinstantie). Uw informatie en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in verband met onze eigen service aan u als bezoeker en als klant van Nieboer Advies. 
Deze website bevat soms links naar websites of naar webpagina’s van anderen. Nieboer Advies heeft geen zeggenschap, noch enige controlemogelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, waarnaar en link is gemaakt. 
 Nieboer Advies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de inhoud van de informatie op deze website. 
Nieboer Advies is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Nieboer Advies is verkregen.